श्री सितलादेवी स्तुती

ति. जानकी आई नेहमी गात असलेल्या स्तोत्रांपैकी एक म्हणजे श्री सितलादेवी स्तुती.

जानकी आईंची नातसून श्रीमती गुलाब अरविंद प्रधान यांनी गायलेली ही सितलादेवी स्तुती….

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*