वर्धा येथे रहाणाऱ्या प्राध्यापिका सरोज देशमुख यांनी सावली पोथीचे गद्य रुपांतर केले आहे.
ही गद्यरुपी सावली त्यांच्या आणि सुरेखाताईंच्या आवाजात ऐका..


भाग १


भाग २


भाग ३


भाग ४


भाग ५


भाग ६


भाग ७


भाग ८


भाग ९


भाग १०


भाग ११


भाग १२


भाग १३


भाग १४


भाग १५


भाग १६