`सावली’ पोथीच्या लिखाणाला बरीच वर्षे झाली. त्यावेळीसुद्धा सर्वच भक्तांचे सर्वच अनुभव पोथीमध्ये आले असतीलच असे नाही.

मधल्या काळातही अनेक भक्तांना बरेच अनुभव आले. त्यांचे संकलन करण्यासाठी ही सोय. आपण आपले अनुभव येथे लिहा.


आपले नाव (आवश्यक)

आपला इ-मेल पत्ता(आवश्यक)

आपला पत्ता (आवश्यक)

आपल्याला आलेल्या अनुभवाचे शिर्षक

आपला अनुभव (विस्तृतपणे)

खालील प्रश्नाचे उत्तर लिहा

I am Not a Robot