संपूर्ण सावली पोथीचे सर्व अध्याय आपण या साईटवर वाचू आणि ऐकू शकताच. मात्र तरीही आपल्याला ते थेट आपल्या संगणकावर किंवा मोबाईलवर हवे असतील तर येथून डाऊनलोडही करु शकता. त्याचबरोबर विविध स्तोत्रेसुद्धा आपण डाऊनलोड करु शकता.


संपूर्ण ZIP File डाऊनलोड करा

संपूर्ण सावली पोथी डाऊनलोड करा आणि आपल्या मोबाईलवर किंवा संगणकावर ऐका…

मोबाईलसाठी (ZIP File size 39 MB) (16 KBPS)

संगणकासाठी (ZIP File Size 80 MB) (32 KBPS)


विविध स्तोत्रे

डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सवर माऊसच्या उजव्या बटनाने क्लिक करा. त्यानंतर Save Link As हा Option वापरुन Save करा.

मानसपूजा

बायजी बावनी

अष्टोत्तर शतनामावली

बायजींची आरती

पाऊलाष्टक

श्री सितलादेवी स्तुती


सावली पोथीचे अध्याय

डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक्सवर माऊसच्या उजव्या बटनाने क्लिक करा. त्यानंतर Save Link As हा Option वापरुन Save करा.

सावली अध्याय १ ला

सावली अध्याय २ रा

सावली अध्याय ३ रा

सावली अध्याय ४ था

सावली अध्याय ५ वा

सावली अध्याय ६ वा

सावली अध्याय ७ वा

सावली अध्याय ८ वा

सावली अध्याय ९ वा

सावली अध्याय १० वा

सावली अध्याय ११ वा

सावली अध्याय १२ वा

सावली अध्याय १३ वा

सावली अध्याय १४ वा

सावली अध्याय १५ वा

सावली अध्याय १६ वा

सावली अध्याय १७ वा

सावली अध्याय १८ वा